De praktijk

Werkwijze en behandelvormen

U kunt zich telefonisch aanmelden waarna een intakegesprek volgt en we samen kunnen onderzoeken of de hulpvraag geschikt is voor behandeling in mijn praktijk of dat verwijzing naar een andere zorgaanbieder nodig is. Een doorverwijzing naar een specifieke deskundige behoort ook tot de mogelijkheden.

In een aantal onderzoeksgesprekken wordt de huidige problematiek en ontwikkelingsgeschiedenis in kaart gebracht en wordt ingegaan op uw verwachtingen en wensen ten aanzien van de hulp. In het daaropvolgende adviesgesprek bespreken we het behandelplan en advies.

Eventueel is er ook een mogelijkheid tot online hulp.

Aangezien het om een vrijgevestigde praktijk gaat, is er geen 24-uurs beschikbaarheid, is de praktijk niet altijd telefonisch te bereiken en wordt bij ziekte of vakanties alleen vervanging gezocht indien dat echt nodig is. De praktijk is dan ook niet geschikt voor crisisgevoelige- en acute problematiek.

Supervisie

  • Ik ben geregistreerd supervisor bij de Nederlandse Vereniging Psychotherapie (NVP) en tevens bij de Vereniging voor kinder- en jeugdpsychotherapie (VKJP).
  • Ik ben geregistreerd leertherapeut de Nederlandse Vereniging Psychotherapie (NVP) en tevens bij de Vereniging voor kinder- en jeugdpsychotherapie (VKJP).