Kosten

Indien ik een contract heb met uw zorgverzekeraar dan wordt de factuur rechtstreeks naar uw zorgverzekeraar gestuurd en krijgt u deze vergoed waarbij wel uw eigen risico wordt aangesproken. Indien een behandeling langer dan een jaar duurt wordt voor het volgende jaar opnieuw uw eigen risico aangesproken.

Klik op onderstaande button om te zien met welke zorgverzekeraars ik een contract heb:

Bekijk zorgverzekeraars

Mocht ik met uw zorgverzekeraar geen contract hebben dan kunt u afhankelijk van uw polis (restitutie- of naturapolis) alles of een gedeelte van de kosten vergoed krijgen. Deze factuur wordt niet aan uw zorgverzekeraar maar aan u gestuurd en dient u aan mij te betalen. Via uw zorgverzekeraar kunt u de factuur of een deel daarvan vergoed krijgen.

Het wordt aangeraden om voorafgaande aan de behandeling contact op te nemen met uw zorgverzekeraar om na te vragen welk deel u vergoed krijgt en in hoeverre uw eigen risico hiervoor wordt aangesproken.

Sommige mensen willen de psychotherapeutische behandeling zelf betalen. Indien u ervoor kiest zelf te betalen, zal ik het NZa tarief (€114,41) in rekening brengen.