Rechten

Als u in psychotherapie gaat dan is er wettelijk sprake van een overeenkomst tussen u en uw psychotherapeut met rechten en plichten. Deze staan beschreven in de Wet Geneeskundige Behandel Overeenkomst (WGBO).

Als u niet tevreden bent over de behandeling kunt u dit het beste zo snel mogelijk met mij als behandelaar bespreken. Mocht dit niet tot een oplossing leiden dan kunt u een beroep doen op een bemiddelaar van de LVVP. Indien dit niet tot tevredenheid leidt kunt u een klacht indienen bij de LVVP. Als BIG geregistreerd psychotherapeut val ik onder het Tuchtrecht waardoor u ook een klacht kunt indienen bij het Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg.

Privacystatement